Školení řidičů

Autoškola Aujezdský Vás vítá na stránce určené především řidičům profesionálům

Jsme 1. akreditované školicí středisko v Třebíči ke zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů  podle zák. 247/2000 Sb., zapsáno pod č. j. KUJI 51410/2008 ze dne 10. 7. 2008.

Kdo musí na školení

Řidič – pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.

Kdo nemusí na školení

Řidič

  1. a) vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km/h  ,
  2. b) vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, Celní správou České republiky a zpravodajskými službami České republiky,
  3. c) vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek dobrovolných hasičů, zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv,
  4. d) vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby,
  5. e) vozidel ve zkušebním provozu,
  6. f) vozidel používaných při výcviku a při zkouškách
  7. g) vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče,
  8. h) vozidel používaných pro vlastní potřeby a
  9. i) zemědělských a lesnických traktorů.

Profesní způsobilost má platnost 5 let. Zapisuje se do řidičského průkazu formou harmonizačního kódu 95.

Vstupní školení

Pro řidiče, kteří nemají profesní způsobilost – provádí se formou výuky a výcviku v rozsahu 140 nebo 280 hod. a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů.

Pravidelné školení

Pro řidiče profesně způsobilé – pravidelné školení se provádí formou výuky v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů.

Pro řidiče, kteří nemají profesní způsobilost, ale získali řidičský průkaz na sk. C,CE, před rokem 2009, nebo na sk. D,DE před rokem 2008- formou pravidelného školení v rozsahu 35 hodin.

Jak se přihlásit na školení

Podáním písemné žádosti (zde ke stažení). Žadatel musí být držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny.

Žádost vyplňte a odešlete e-mailem na adresu autoskola@aujezdsky.cz , nebo poštou na adresu školicího střediska:

Autoškola Aujezdský

Klimentova 24

674 01  Třebíč

Po přijetí Vaší žádosti budete kontaktováni školicím střediskem k ověření údajů a informováni o nejbližším pořádání kurzu školení.

Cena školení

Vstupní školení – podle počtu žadatelů – individuální domluva

Pravidelné školení – 990,- Kč s DPH/osoba

Užitečné rady

Pokud máte zájem zúčastnit se školení, neváhejte si zamluvit místo v kurzu. Počet účastníků jednotlivých kurzů je omezen.

Máte-li jiný dotaz, neváhejte a napište nám na autoskola@aujezdsky.cz nebo na adresu školicího střediska:

Klimentova 24
674 01  Třebíč
Tel.: 603 783 358, 603 704 882