Autoškolu AUJEZDSKÝ založil v roce 1990 Jiří Aujezdský. Tímto se autoškola Aujezdský řadí mezi první soukromé autoškoly v Třebíči. Prioritou firmy je od té doby důraz na stálý vývoj a zkvalitnění nabízených služeb zákazníkovi o čemž svědčí více než 10.000 spokojených uchazečů. Svoji velikostí a druhem poskytovaných výcviků zaujímá autoškola Aujezdský popředí v tomto oboru. Výuku a výcvik provádí mladí instruktoři na vysoké odborné evropské úrovni s individuálním přístupem ke každému žákovi. Velký důraz je kladen na výchovu ohleduplného, bezpečného řidiče a defensívní jízdu. Výukové kurzy probíhají ve vlastních prostorách autoškoly Aujezdský v příjemném, takřka domácím prostředí. Pro kvalitní výuku jsou používány moderní technologie čerpající ze zkušeností autoškol EU. Žadatelé mají možnost využívat autoškolu Aujezdský a její učební vybavení k samostudiu i mimo probíhající kurzy. Standardem služeb autoškoly Aujezdský je výcvik na autotrenažeru nejnovějších technologií a přistavení výcvikového vozidla na místo určené žadatelem při praktické jízdě. Výuka a výcvik jsou prováděny v celém rozsahu dle platných právních norem. K praktické jízdě je používána moderní soudobá automobilová a motocyklová technika. Samotné závěrečné přezkoušení z odborné způsobilosti probíhá vždy v poklidné a nestresující atmosféře odborným zkušebním komisařem. Z oboru dalších činností autoškoly Aujezdský nabízíme školení řidičů profesionálů a referentů, kondiční jízdy.

Autoškolu AUJEZDSKÝ

Autoškola Aujezdský řadí mezi první soukromé autoškoly v Třebíči. Prioritou firmy je od té doby důraz na stálý vývoj a zkvalitnění nabízených služeb zákazníkovi o čemž svědčí více než 10.000 spokojených uchazečů.